Strona Główna>>>

 

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

 

 

      

      


W dniu 14 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pani Maria Oszust Przewodnicząca Komisji Socjalnej Rady Gminy, dyrektorzy i nauczyciele szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy, rodzice oraz uczniowie szkoły.

Uroczystość otworzyła Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, która przywitała wszystkich przybyłych święto.

Następnie Wójt Gminy, wygłosił wystąpienie okolicznościowe, które rozpoczął słowami ustawy Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Polsce i na świecie ministerstwa oświaty - wydanej w 1773 roku, która brzmiała: „Cokolwiek stanowi szczęśliwość szczególną człowieka: zdrowie, cnota i obyczaje, rozsądek pewny, dobry rząd domowy, miłość, przyjaźń i szacunek u drugich, szlachetność myśli i postępków, szanowanie najświętsze własności cudzej – to wszystko jest rzeczą edukacji i celem nauczyciela."

W swoich słowach Wójt podkreślił starania, jakie dokładają nauczyciele, aby dobrze wykształcić i wychować młode pokolenia. Zwrócił też uwagę na możliwości, jakie stwarza gmina by ułatwić nauczycielom realizację stawianych przed nimi zadań. Nie zapomniał też o pracownikach obsługi, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wykonują swoje obowiązki na rzecz szkoły i uczniów.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak podziękował dyrektorom, całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wykształcenie, opiekę i wychowanie młodych pokoleń a szczególnie wyróżniającym się nauczycielom przyznał Nagrody. W tym roku otrzymali je: Pani Wiesława Adamczuk i Pani Elżbieta Iwaniszczuk ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Maria Wołoszczak ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, Pani Agata Ścibak ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Pan Kornel Matczuk z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Wójt przyznał również nagrodę Pani Elżbiecie Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu za wzorowe kierowanie szkołą, pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez szkołę, stwarzanie dobrych warunków do procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wzorowo zorganizowane uroczystości szkolne, gminne i powiatowe.

Ponadto Wójt Gminy przyznał dodatki motywacyjne: Pani Małgorzacie Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Pani Annie Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach za właściwe kierowanie pracą szkół, inicjowanie i prowadzenie przez szkoły dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.

Pani Elżbieta Głuszek wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej następującym nauczycielom: Pani Wiesławie Adamczuk, Pani Elżbiecie Sadowskiej, Pani Renacie Waryszak oraz Panu Wojciechowi Miszczuk.

Uroczystości zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej w Sielcu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>