Strona Główna>>>

 

Uroczyste oddanie do użytku inwestycji

 

 

     

     

 

W dniu 24 września 2010 r.  na przepompowni wody w Majdanie Leśniowskim odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji: „Przebudowa stacji wodociągowej w Leśniowicach, budowa przepompowni wody w Majdanie Leśniowskim, rozbudowa wodociągu grupowego w granicach wsi: Majdan Leśniowski, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka i Wygnańce”.

W uroczystym otwarciu inwestycji udział wzięli: Pan Hubert Rząsowski Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Jerzy Rudziński Wiceprezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner”, Pan Adam Hałas Inspektor Nadzoru, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Ksiądz Andrzej Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie a także sołtysi i radni wsi.

Uroczystość otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich zebranych i wygłosił przemówienie okolicznościowe. Następnie Pan Hubert Rząsowski Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odczytał list skierowany do władz gminy od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali: Pan Hubert Rząsowski, Pan Wiesław Radzięciak, Pan Jerzy Rudziński, Ks. Andrzej Pyter oraz Pan Edward Jabłoński sołtys wsi Teresin. Następnie Ksiądz Andrzej Pyter poświęcił nowo powstały budynek przepompowni i odmówił modlitwę.

Realizacja projektu jest wręcz modelowym przykładem tego, co może osiągnąć sprawnie działający samorząd terytorialny. Mamy prawo zarówno do radości, jak i dumy. Dzięki realizacji inwestycji znacznej poprawie uległy warunki socjalno-bytowe mieszkańców miejscowości, którzy dotychczas nie mieli dostępu do sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji wykonano: 22 533 mb sieci wodociągowej 160 mm, 9 138 mb sieci wodociągowej 110 mm, 2 727 mb sieci wodociągowej 90 mm, 1 990 mb przyłączy oraz zmodernizowano ujęcie wody w Leśniowicach i wybudowano przepompownię wody w Majdanie Leśniowskim. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 270 031,85 zł.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>