Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 
   


W dniu 20 września 2010 r. odbyło się kierownictwo, na którym Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom referatów i jednostek wnioski oraz uchwały podjęte podczas XXX obrad Sesji Rady Gminy Leśniowice.

Omówione zostały również zadania i wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>