Strona Główna>>>

 

Posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice

 

        

W dniu 9 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się posiedzenia Komisji Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia członkowie obu komisji podsumowali swoją pracę w 2009 r. oraz wypracowali plany pracy na rok 2010.

Kolejnym punktem było zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Rady Gminy za 2009 r. oraz planem pracy na rok 2010.

Członkowie komisji socjalnej zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali sprawozdania za 2009 rok i plany pracy na 2010 rok: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Natomiast członkowie komisji gospodarczej zapoznali się ze sprawozdaniem za 2009 r. i planem pracy na 2010 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, które również zaopiniowali pozytywnie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>