Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej

 
      

      


W dniu 9 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej. Podczas posiedzenia komisje zapoznały się z Informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, opiniując ją pozytywnie.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z Informacją samorządowej instytucji kultury w wynikających z planów finansowych z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2010 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Komisja Gospodarcza dokonała oględzin i postępu prac na zadaniach inwestycyjnych ujętych do realizacji w 2010 r. oraz zapoznała się z Informacją z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu gminy na 2010 r. za okres od stycznia do sierpnia br.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>