Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Kierownictwa

 
        


W dniu 6 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, podczas którego omówiono Informację z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu gminy na 2010 r., Informację z  realizacji Programu Integracji Społecznej, Informację z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 r. oraz Informację z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011. Ponadto podczas spotkania wypracowane zostały materiały na sesję, którą zaplanowano na 15 września br. o godz. 1000. Omówiono również bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Urzędu.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>