Strona Główna>>>

 

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011

 
        


W dniu 1 września 2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sielcu odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011. W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy, Pani Barbara Potocka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach.

Otwarcia uroczystości dokonała Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, która powitała przybyłych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

Następnie wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Wiesław Radzięciak, który życzył wszystkim miłej współpracy, cierpliwości, skutecznego działania oraz ciekawych i trafnych pomysłów, satysfakcji z wykonywanej pracy i sukcesów w życiu osobistym. Uczniom życzył wytrwałości w nauce, dobrych stopni i promocji do następnej klasy. Nauczycielom zaś spokoju i zrozumienia, aby ten rok przebiegał dla wszystkich stron pomyślnie.

Po wystąpieniach okolicznościowych odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz zespół rockowy "Ritten Roll" prowadzony przez Pana Kornela Matczuka. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>