Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Socjalnej

 
        


W dniu 27 sierpnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice, podczas której członkowie komisji udali się w teren dokonując przeglądu wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice.

W ocenie komisji szkoły podstawowe zostały w należyty sposób przygotowane do przyjęcia uczniów, natomiast w Publicznym Gimnazjum w Sielcu nadal trwają prace remontowe, które mają zakończyć się do dnia 30 września br.

Ponadto komisja rozpatrzyła informację z zakresu: wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone informacje.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>