Strona Główna>>>

 

Gminne Dożynki 2010 połączone z Promocją Sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich       

       

       

       

       

       

 

W dniu 22 sierpnia 2010 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne Dożynki 2010 połączone z Promocją Sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich.

Dożynki są jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych zwyczajów ludowych, które ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Są też doskonałą okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po, pełnej wysiłku, pracy na roli.

Uroczystość rozpoczęła się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic. Następnie okolicznościowe wystąpienie wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. Głos zabrali również zaproszeni goście w osobach: Pan Ryszard Szymański w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Grabczuka oraz Pan Tomasz Rutkowski w imieniu Starosty Chełmskiego Pana Kazimierza Stockiego.

Ponadto w uroczystościach udział wzięli: Pan Piotr Belina Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Dariusz Zosiuk Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Pan Sławomir Zawiślak Zastępca Kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie, Pan Włodzimierz Miśkiewicz z Firmy E.ON. Energie Odnawialne Sp. z o.o. w Szczecinie, Pani Regina Półkośnik Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, Pan Bogdan Barcicki z PKS w Chełmie, Pani Lena Kalińczuk Kierownik Domu Kultury Dubowe (Ukraina) wraz z Zespołem „Dubiwczanka”. Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL Leśniowice, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, dyrektorzy zakładów pracy, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz wielu miłośników obrzędów i tradycji dożynkowych.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawiali księża: ks. Jacek Pyter proboszcz parafii Kumów Plebański, ks. Andrzej Walencik proboszcz parafii w Rakołupach i ks. Stanisław Chmielewski z Chełma. Mszy Św. przewodniczył ks. Jacek Pyter.

Podczas mszy świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Państwa Czesławę i Henryka Nowackich, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy. W korowodzie prezentowano 14 wieńców przygotowanych przez: KGW z Leśniowic, mieszkanki wsi Horodysko, Zespół Śpiewaczy „Kumowianki”, Panie z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach, Szkołę Podstawową w Leśniowicach,  KGW z Majdanu Leśniowskiego, mieszkanki wsi Nowy Folwark, Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki”, Szkołę Podstawową w Rakołupach, KGW z Sarniaka, Szkołę Podstawową w Sielcu, mieszkanki wsi Teresin oraz Zespół Śpiewaczy „Sielanki”. Po zakończeniu mszy św. Wójt Gminy i Starostowie Dożynek podzielili się symbolicznym chlebem.

Podczas uroczystości odbywał się konkurs na „Najlepsze Sołectwo”. Składał się on z konkursów na: „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, w którym zwyciężył wieniec uwity przez Panie z sołectwa Nowy Folwark, konkursu na „Najsmaczniejszy chleb wiejski” gdzie I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Halinę Żydek z Pliskowa oraz z konkursu na „Najładniejszą prezentację stoiska z dorobkiem kulturalnym” gdzie zwyciężyło sołectwo Rakołupy. Zwycięski wieniec i chleb będą reprezentować nasza gminę na tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Wojsławicach.

Na przygotowanych przez sołectwa stoiskach można było skosztować tradycyjnych regionalnych wypieków i potraw regionalnych. Ponadto po raz pierwszy mogliśmy podziwiać stoiska, na których znalazły się także ręcznie tkane materiały. Powstały one podczas warsztatów tkackich, w których udział wzięły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

Ponadto na stoiskach promocyjnych sołectw i podczas trwania uroczystości przeprowadzana była zbiórka pieniężna na rzecz powodzian.

W klasyfikacji końcowej w konkursie na „Najlepsze Sołectwo” I miejsce zajęło sołectwo Plisków. Równorzędne miejsca II zajęły sołectwa: Rakołupy, Sielec, Teresin, Horodysko, Nowy Folwark, Kumów Majoracki, Poniatówka, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Janówka i Sarniak. Nagrody pieniężne i dyplomy wręczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto także konkurs „Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne”, w którym zwyciężyła Pani Anna Wierzchoś z Rakołup Dużych, II miejsce zajęła Pani Wiesława Adamczuk z Leśniowic Kolonii, III miejsce przyznano Pani Elżbiecie Iwaniszczuk a IV miejsce zajęła Pani Lucyna Szałaj z Kumowa Majorackiego.

Nagrody rzeczowe wręczali: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Bogdan Barcicki przedstawiciel PKS w Chełmie.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której zaprezentowali się: Jakub Golon 11-letni pianista z Olsztyna, ludowe Zespoły Śpiewacze „Kumowianki”, „Sielanki” i „Rakołupianki”, Kabaret z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Kapela Podwórkowa z Leśniowic, Zespół „Dubiwczanka” z Ukrainy oraz „Modelinka”.

Gwiazdą tegorocznych dożynek był zespół disco polo Model Mt, który zachwycił licznie przybyłych gości i mieszkańców gminy.

Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów, serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa prowadzona przez grupę Model Mt trwała do późnych godzin nocnych.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>