Strona Główna>>>

 

Budowa drogi w Kol. Plisków

 
     

W dniu 13 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada pomiędzy wykonawcą robót drogowych "Budowy drogi gminnej Nr 004975L w miejscowości Kolonia Plisków", tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o w Chełmie, inspektorem nadzoru i Wójtem Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z realizacją inwestycji oraz dokonano przeglądu prac w miejscu budowy.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>