Strona Główna>>>

 

Walne zebranie sprawozdawcze

 

          W dniu 31 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS „Astra” w Leśniowicach.

W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, Pani Marii Oszust Przewodniczącej Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice a także Zarząd Klubu, członkowie oraz zawodnicy drużyn piłkarskich seniorów i juniorów.

Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał wszystkich zgromadzonych po czym przedstawił Sprawozdanie z Działalności Klubu za 2009 r.

Następnie Pan Adolf Dobosz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Sprawozdanie z Działalności Komisji za 2009 r.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie Planu Działania Klubu na 2010 r., który został przyjęty jednogłośnie.

Po dyskusji zebranie zakończono.

 

 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>