Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

       


W dniu 3 sierpnia 2010 r. odbyło się kierownictwo, na którym została przedłożona Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku oraz Informacja z realizacji dochodów własnych za I półrocze 2010 r. z podatków i opłat lokalnych. Zostały również zatwierdzone sprawozdania finansowe.

Ponadto omówiona została organizacja „Gminnych Dożynek 2010 połączonych z Promocją Sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich” oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>