Strona Główna>>>

 

Odbiór drogi w Sielcu

 

       

W dniu 22 lipca 2010 r. został dokonany odbiór i przekazanie do użytku modernizowanego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec.

Wykonawcą robót drogowych w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z. O. O. w Chełmie.

Zakres prac objętych umową przewidywał: roboty ziemne, wyrównanie podbudowy tłuczniem, skropienie podbudowy asfaltem i wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Wartość prac określona została na kwotę ok. 148 717 złotych.

 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>