Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   
Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 


 

Mapka dojazdu na Majówkę nad Zalewem Maczuły w Nowym Folwarku
O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujmy, że Gmina Leśniowice przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.
I N F O R M A C J A

Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapra- szają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.Odbiór drogi w Kasiłanie

W dniu 19 maja 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Kasiłan – Kasiłan Mały, gmina Leśniowice”


Konsultacje z mieszkańcami

W dniu 19 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące opracowania Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk i Huszcza.


Obrady V sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice


W dniu 19 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady V sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych

W dniu 13 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych.


Wybory Prezydenckie 2015

W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu i Kumowie Plebańskim.


Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego młodzików i dzieci w stylu klasycznym Memoriał im. Grzegorza Miszty i Edyty Smolińskiej

W dniu 9 maja 2015 r. grupa zawodniczek i zawodników trenujących zapasy w Gminie Leśniowice wzięła udział w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego młodzików i dzieci w stylu klasycznym Memoriał im. Grzegorza Miszty i Edyty Smolińskiej.


Odbiór budynku magazynowego nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”

W dniu 7 maja 2015 r. komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji ”Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark”.


Spotkanie w sprawie organizacji "Majówki"

W dniu 6 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji "Majówki", która odbędzie się nad zalewem "Maczuły" w Nowym Folwarku.


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice


W dniu 5 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Leśniowice

W dniu 4 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Gminny Dzień Strażaka połączony z 224 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji  3 Maja

W dniu 1 maja 2015 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z 224 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu kwietniu 2015 r.

  • Malinowski Antoni – syn Doroty i Jacka, ur. 22.04.2015 r., zam. Sielec
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w kwietniu 2015 r.

  • Śp. Bańka Stanisław z Pliskowa - Kolonii, zm. 02.04.2015 r., lat 86
  • Śp. Popielnicka Amelia z Majdanu Leśniowskiego, zm. 4.04.2015 r., lat 84
  • Śp. Banachewicz Jan z Teresina, zm. 6.04.2015 r., lat 77
  • Śp. Buk Eustachy z Pliskowa - Kolonii, zm. 23.04.2015 r., lat 80
Niech spoczywają w pokoju
Spotkanie pt.: "Lokalny Indeks Jakości Współpracy"

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy organizowane we współpracy z Fundacją Inicjatyw Lokalnych w Chełmie, które prowadził Pan Zygmunt Klimczuk.


Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Gimnazjalnych o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Lublinie odbył się Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Gimnazjalnych o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty.


Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.


Wojewódzki Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”

W dniu 25 kwietnia 2015 r. w Miłocinie odbył się Wojewódzki Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”. Turniej rozegrano systemem kołowym 7 rundowym z tempem gry 15 minut na zawodnika.


Powiatowy etap konkursu  "Śpiewający słowik"

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu odbył się powiatowy etap wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej "Śpiewający słowik".


Dyskusja nad projektem zmian studium

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.


Podpisanie umowy na montaż kamer nad zbiornikiem wodnym "Maczuły"

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na dostawę i montaż trzech systemów hybrydowych z kamerami do monitoringu obiektów realizowanych w ramach zadania  "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”.


Jubileusz pożycia małżeńskiego Państwa Owerków z Kumowa  Majorackiego

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim  Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedzili parę jubilatów Państwa Czesławę i Czesława Owerków z Kumowa Majorackiego, którzy obchodzili 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego.


Narada z dyrektorami szkół połączona z pokazem zuchów z Dorohuska

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.


Prace remontowe w w Domu spotkań
„Na Pograniczu Kultur”

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Domu spotkań „Na Pograniczu Kultur” w Kumowie Plebańskim sukcesywnie wykonywane są prace remontowe II etapu inwestycji.


I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Leśniowice

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do  przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Promocja Gminy Leśniowice na Targach Turystyki i Wypoczynku

W dniach 17 - 19 kwietnia 2015 r. odbyła się XX jubileuszowa edycja Targów Turystyki i Wypoczynku, w której udział wzięła Gmina Leśniowice.


Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Podstawowych o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Fajsławicach odbył się Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Podstawowych o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty. 


„Zadbaj o zdrowie i urodę”

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło „Spotkanie czwartkowe” pod hasłem: „Zadbaj o zdrowie i urodę”, zorganizowane dla mieszkańców gminy Leśniowice i gmin sąsiadujących.


Badania mammograficzne w gminie

W dniu 14 kwietnia 2015 r. na placu przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były badania mammograficzne w ramach Populacyj- nego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.


Spotkanie organizacyjne dotyczace
Majówki

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji „Majówki" w ramach projektu pn. "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" nad zalewem „Maczuły” w miejscowości Nowy Folwark”.


Trwają prace inwestycyjne nad Zalewem „Maczuły"

W dniu 13 kwietnia 2015 r. nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” w miejscowości Nowy Folwark trwają intensywnie prace przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” realizowanego w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” . 


Wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Sielec

W dniu 12 kwietnia 2015 r. odbyły się ostatnie wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Sielec.
 


Przeglądu technicznego dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Komisja Gospodarcza Rady Gminy Leśniowice dokonała na terenie gminy przeglądu technicznego dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym.
 


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach, na którym podsumowano kampanię walnych zebrań sprawozdawczych ze wszystkich jednostek działających na terenie gminy.
 


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2015 r.

  • Stasiuk Dawid – syn Marty i Arkadiusza, ur. 24.03.2015 r., zam. Dębina
  • Porzuc Oskar - syn Moniki i Tomasza, ur. 27.03.2015 r., zam. Sielec
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w marcu 2015 r.

  • Śp. Grudzień Stanisław z Kasiłanu, zm. 13.03.2015 r., lat 64
  • Śp. Kulawiak Władysław z Rakołup, zm. 14 marca 2015 r., lat 88
  • Śp. Bednarczuk Halina z Pliskowa, zm. 20 marca 2015 r., lat 71
Niech spoczywają w pokoju
Ciąg dalszy wyborów sołtysów i rad sołeckich

W dniach 26 - 28 marca 2015 r. odbyły się kolejne wybory sołtysów i rad sołeckich w Alojzowie, Wygnańcach, Poniatówce, Teresinie, Wierzbicy, Horodysku, Rakołupach, Sarniaku, Leśniowicach, Rakołupach Dużych oraz Majdanie Leśniowskim.
 


 Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet

W dniu 27 marca 2015 r. w Wierzbicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet. 


Uroczysta Droga Krzyżowa

W dniu 27 marca 2015 r. przed Urzędem Gminy Leśniowice odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa.


Ciąg dalszy prac przy zbiorniku wodnym "Maczuły"

W dniu 25 marca 2015 r. nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark” trwają prace inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie

W dniach 21-23 marca 2015 r. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w Kumowie Majorackim, Kasiłanie, Nowym Folwarku, Kumowie Plebańskim, Janówce, Leśniowicach Kolonii oraz Pliskowie. 


IX Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE WYGRYWA"

W dniu 22 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się IX Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE WYGRYWA".


Turniej Brydża Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Leśniowice


W dniu 20 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył sie Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice.


Podsumowanie zajęć kulinarnych czterech cykli

W dniu 19 marca 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło podsumowanie zajęć kulinarnych czterech cykli. 


Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W dniu 17 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 17 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Podpisanie umowy na realizację inwestycji
w Domu spotkań „Na pograniczu kultur”


W dniu 16 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spotkań „Na pograniczu kultur.”


XII Indywidualne Mistrzostwa
Powiatu Chełmskiego w Szachach


W dniu 14 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbyły się XII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 13- 14 marca 2015 r.  zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.


Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”


W dniu 13 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Podpisanie umowy na odbiór odpadów

W dniu 13 marca 2015 r. została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Narada zespołu projektowego

W dniu 11 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie, zespołu projektowego gminy Leśniowice i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.


Spotkanie w sprawie organizacji uroczystej
Drogi Krzyżowej


W dniu 11 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystej Drogi Krzyżowej.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 9 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Gminne Święto Kobiet


W dniu 8 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


 


Do Góry

                              © 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.