Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   


Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 


 

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących projekt "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym".Malowniczy Wschód - Zapowiedź

Malowniczy Wschód - Film
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Leśniowice informuje o rozpoczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Leśniowskiej Grupy Zakupowej na lata 2016-2017.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że na zbiorniku wodnym „Maczuły” w Horodysku otwarto miejsce wykorzystywane do kąpieli, które czynne będzie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. w godzinach poniedziałek – piątek 12:00 - 18:00 oraz sobota – niedziela 11:00 - 19:00.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020 roku, uprzejmie prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej anonimowej ankiety, która pozwoli LGD na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 

Ankietę prosimy wypełnić i odesłać na adres mailowy urzędu:

lesniowice@zgwrp.org.plO G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Leśniowice informuje, że infrastruktura turystyczna nad Zalewem wodnym „Maczuły” w Horodysku jest całodobowo monitorowana!!!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do użytkowników infrastruktury o przekazywanie informacji o czasie zdarzeń łamania przepisów ruchu drogowego oraz innych aktów wandalizmu celem sprawnego przekazywania zdjęć z tych zdarzeń do Policji. Informacje można przekazywać drogą mailową na adres: lesniowice@zgwrp.org.pl oraz telefonicznie w godzinach pracy urzędu: 82 567 54 91, 82 567 54 93, 82 567 63 33, poza godzinami pracy urzędu na tel. 501 153 721  Pani Monika Durko, tel. 724 064 712 Pan Marcin Kołodziej lub bezpośrednio informować Policję tel. 997, Posterunek Policji w Żmudzi tel. 82 560 11 10.

Ujawnione przypadki publikować będziemy na stronie Urzędu Gminy Leśniowice.

Za udzieloną pomoc serdecznie dziękujemy i przewidujemy nagrody niespodzianki.O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujmy, że Gmina Leśniowice przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.I N F O R M A C J A

Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapra- szają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.P O D Z I Ę K O W A N I E

Wójt Gminy Leśniowice kieruje ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowania wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc w formie finansowej, dla rodziny Pani Ewy Szornal i Tomasza Pastuszaka, poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 5 kwietnia 2015 r.Obrady VII sesji VII kadencji Rady Gminy

W dniu 30 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VII sesji VII kadencji Rady Gminy.


Posiedzenie komisji socjalnej Rady Gminy

W dniu 30 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie komisji socjalnej Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie w sprawie organizacji Dożynek 2015

W dniu 28 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Dożynek 2015.


XVI Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS

W dniu 26 lipca 2015 r. w Parczewie odbyły się XVI Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS.


Turniej Rodzinny „Sportowa rodzina”

W dniu 25 lipca 2015 r. na obiekcie „Orlik 2012” w Leśniowicach odbył się Turniej Rodzinny „Sportowa rodzina”.


Spotkanie czwartkowe w Domu spotkań
"Na pograniczu kultur"


W dniu 23 lipca 2015 r. w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło się ostatnie spotkanie czwartkowe.


Z wizytą u najstarszej mieszkanki naszej gminy

W dniu 22 lipca 2015 r. swoje 97 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka naszej gminy Pani  Leokadia Czwórnóg zamieszkała w Rakołupach Dużych.


Badania mammograficzne

W dniu 22 lipca 2015 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wykrywania Raka Piersi.


Podpisanie umowy na wykonanie wymiany podłóg w salach gimnastycznych szkół

W dniu 22 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na wykonanie wymiany podłóg w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Leśniowicach oraz Szkole Podstawowej w Teresinie.


Impreza promocyjna w Wojsławicach

W dniu 19 lipca 2015 r. w Wojsławicach odbyła się ostatnia z pięciu imprez promocyjnych towarzyszących oficjalnemu otwarciu zbiorników wodnych zmodernizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Konferencja podsumowująca projekt pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

W dniu 19 lipca 2015 r. w Wojsławicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”

W dniu 18 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”.


Uroczyste obchody Święta Policji

W dniu 14 lipca 2015 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji, które odbyły się na placu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.


"BIG JUMP" na "Maczułach"

W dniu 12 lipca 2015 r. o godzinie 15 :00 nad Zalewem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbyła się europejska inicjatywa dla czystych rzek pod nazwą „BIG JUMP”.


Uroczyste pożegnanie Państwa Jadwigi i Piotra  Żółkiewskich w związku z zaprzestaniem prowadzenia apteki w Leśniowicach

W dniu 9 lipca 2015 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Państwa Jadwigi i Piotra  Żółkiewskich w związku z zaprzestaniem prowadzenia apteki w Leśniowicach


Odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628”

W dniu 9 lipca 2015 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628”. 


Ostateczne konsultacje gmin partnerskich dotyczące „Strategii rozwoju turystyki
i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza”


W dniu 7 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się ostateczne konsultacje gmin partnerskich dotyczące „Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza”.


Konsultacje z mieszkańcami dotyczące
Programu Rozwoju Gminy Leśniowice


W dniu 7 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w związku z opracowywanym „Programem Rozwoju Gminy Leśniowice na lata 2015-2020".


Warsztaty tkackie pn. „Krosno wiejskie – uruchomienie i zasady działania”

W dniach 3 – 5 lipca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Sarniaku odbyły się już po raz szósty warsztaty tkackie.


"Maczuły witają lato 2015"

W dniu 3 lipca 2015 r. nad Zalewem wodnym "Maczuły" w Horodysku odbyło się uroczyste otwarice sezonu letniego.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu czerwcu 2015 r.

  • Korzan Antoni – syn Małgorzaty i Piotra, ur. 04.06.2015 r., zam. Kumów Majoracki
  • Szpunar Oliwia - córka Dominiki i Andrzeja, ur. 15.06.2015 r., zam. Alojzów
  • Grab Filip - syn Renaty i Daniela, ur. 28.06.2015 r., zam. Teresin
  • Soroka Aleksander - syn Jadwigi i Tomasza, ur. 28.06.2015 r., zam. Kumów Majoracki
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w czerwcu 2015 r.

  • Śp. Poznański Jan z Sarniaka, zm. 2.06.2015 r., lat 78
  • Śp. Zieliński Ryszard z Leśniowic Kolonii, zm. 6.06.2015 r., lat 62
  • Śp. Michalewska Bronisława z Rakołup, zm. 30.06.2015 r., lat 86
Niech spoczywają w pokoju
Konwent Wójtów

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Siedliszczu odbył się Konwent Wójtów, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Urzedzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniach 26 – 28 czerwca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.


VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

W dniu 28 czerwca 2015 r. na stadionie sportowym w Wierzbicy odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP.


Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015.


Spotkanie czwartkowe pn. „Ocalić od zapomnienia – lokalne izby pamięci”

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim zorganizowane zostało Spotkanie czwartkowe pn. „Ocalić od zapomnienia – lokalne izby pamięci”.


Obrady VI sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice


W dniu 25 czerwca 2015 r. w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyły się obrady VI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Posiedzenie komisji socjalnej Rady Gminy Leśniowice

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło sie posiedzenie komisji socjalnej Rady Gminy Leśniowice.


Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Prace nad modernizacją dróg gminnych w miejscowościach Sarniak oraz Wierzbica - Janówka

W dniu 22 czerwca 2015 r. na ukończeniu trwają ostatnie prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica – Janówka od km 0+794 do km 1+792,5” oraz trwają również prace na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak.


Narada z dyrektorami szkół

W dniu 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


 


Do Góry

                              © 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.