Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

Czyste powietrze

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Aktualny stan pogody 
 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023.ANKIETA

O G Ł O S Z E N I E

W związku ze zbliżającym się w okresie jesienno-zimowym sezonem grzewczym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie przesyła komunikat oraz informację dotyczącą obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.


List Prezesa KRUS

     Uprzejmie informuję, żę każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.Kolejne spotkanie projektowe na Ukrainie

W dniu 7 grudnia 2016 r. w gminie Huszcza na Ukrainie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania wspólnego projektu w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.


Kolejny ranking świetny dla Leśniowic!
Gmina Leśniowice jedną z najlepszych!!!

Serwis samorządowy PAP ogłosił rankingi, z których wynika, że w roku 2015 gmina Leśniowice przeznaczyła 39,27% budżetu na inwestycje.


Sukces naszych zawodników na Międzynarodowym Turnieju Barbórkowym

W dniach 2 - 3 grudnia 2016 r. w Katowicach odbył się Międzynarodowy Turniej Barbórkowy, w którym udział wzięło dwóch uczniów Publicznego Gimnazjum w Sielcu: Marcin Hałaj i Kamil Sulej.


Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 40 lecia Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

W dniu 2 grudnia 2016 r. w sali ChDKu w Chełmie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 40 lecia Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


Odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”

W dniu 2 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 1+000 do km 2+200 i od km 3+300 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”.


Odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 1+000 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku- etap II"

W dniu 2 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 1+000 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku- etap II".


Odbiór końcowy inwestycji trzeciego i ostatniego odcinka drogi realizowanej w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki etap I"

W dniu 2 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji trzeciego i ostatniego odcinka drogi realizowanej w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki etap I".


Obchody Dnia Górnika zorganizowane przez Cemex Polska

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Chełmie odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika, zorganizowane przez Cemex Polska.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w listopadzie 2016 r.

  • Śp. Hałaj Genowefa z Majdanu Leśniowskiego, zm. 23.11.2016 r., lat 86
  • Śp. Koniuk Stanisława z Sielca, zm. 27.11.2016 r., lat 93
  • Śp. Zieliński Bolesław z Horodyska, zm. 27.11.2016 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Pisze o nas "Wspólnota"

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zestawiło ranking wydatków unijnych za lata 2007 – 2015. Miło jest nam poinformować, że Gmina Leśniowice w tym prestiżowym rankingu zajęła VII miejsce.


Narada kierownictwa

W dniu 30 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.


Uroczyste otwarcie Chełmskiego Parku Wodnego

W dniu 26 listopada 2016 r. w Chełmie dokonano uroczystego otwarcia Chełmskiego Parku Wodnego.


Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa
Szkół Podstawowych w Szachach

W dniu 25 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyły się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach.


Obrady XV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 24 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Debata o oświacie na terenie gminy Leśniowice

W dniu 22 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyła się debata o oświacie na terenie gminy Leśniowice w związku z przeprowadzaną reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Pierzaki kumowskie

W dniu 20 listopada 2016 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie po raz pierwszy odbyło się wydarzenie "Pierzak".


XII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej

W dniu 19 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbył się XII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 18 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Uroczyste otwarcie drogi gminnej w miejscowości Poniatówka

W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej w miejscowości Poniatówka.


Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Gimnazjów
w Szachach

W dniu 16 listopada 2016 r. Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyły się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Gimnazjów w Szachach.Uroczyste wręczenie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 16 listopada 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidzianych do dofinansowania w 2016 r.


Narada kierownictwa Urzędu

W dniu 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu.


Wielki sukces naszych zespołów śpiewaczych!!!

W dniach 12 - 13 listopada 2016 r. w Werbkowicach odbył się VI Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych.


Uroczyste otwarcie dróg powiatowych relacji Chełm - Wojsławice oraz rozpoczęcia modernizacji drogi relacji Majdan Leśniowski – Rakołupy

W dniu 12 listopada 2016 r. w miejscowości Majdan Leśniowski dokonano uroczystego otwarcia dróg powiatowych relacji Chełm - Wojsławice oraz rozpoczęcia modernizacji drogi relacji Majdan Leśniowski – Rakołupy.


Gminne Obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2016 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości.


XI Turniej Brydża Sportowego
o Puchar Wójta Gminy Kamień

W dniu 10 listopada 2016 r. w świetlicy w Strachosławiu został rozegrany XI Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Kamień.


Nadanie odznaczeń za działalność na rzecz społeczności lokalnych, kultury i sztuki ludowej

W dniu 10 listopada 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja historyczna pod hasłem „Odrodzenie i budowa niepodległej Rzeczypospolitej”, organizowana w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.


Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” 

W dniu 3 listopada 2016 r. w miejscowości Poniatówka dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” od km 0+000 do km 1+787 km.


„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa
pamięć o nim…”

W dniu 2 listopada 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu październiku 2016 r.

  • Sołtys Alicja córka Eweliny i Jana, ur. 4.10.2016 r., zam. Majdan Leśniowski
  • Szostak Filip syn Alicji i Sławomira, ur. 28.10.2016 r., zam. Sielec
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w październiku 2016 r.

  • Śp. Winiarczyk Antoni z Janówki, zm. 1.10.2016 r., lat 87
  • Śp. Łopuszyńska Krystyna z Alojzowa, zm. 8.10.2016 r., lat 82
  • Śp. Winiarczyk Jadwiga, zm. 13.10.2016 r., lat 61
  • Śp. Kowalczuk Marianna z Kumowa Plebańskiego, zm. 21.10.2016 r., lat 82
  • Śp. Caban Adela z Leśniowic, zm. 28.10.2016 r., lat 92
Niech spoczywają w pokoju

 


Do Góry

                              © 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.