Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish
Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   


Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 


 


Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” serdecznie zapraszają na Jubileusz 30 – lecia Zespołu Śpiewaczego „Kumowianki”, który odbędzie się 2 października 2014 r. o godz. 14:00 w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.


APEL  O  POMOC  DLA  POGORZELCÓW

W dniu 9 września 2014 r. w miejscowości Horodysko w wyniku pożaru spłonęło mieszkanie. Rodzina w jednej chwili utraciła dorobek swego życia. Władze Gminy zwracają się z gorącym apelem o rzeczową i finansową pomoc na rzecz pogorzelców.


Spotkanie w sprawie budowy rurociągu naftowego Brody – Płock na terenie Gminy Leśniowice

W dniu 25 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się spotkanie Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z Panem Sergiyem Skrypka Dyrektorem Generalnym Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurocią- gowego „Sarmatia” Sp. z o.o.


Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Leśniowicach


W dniu 24 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach. 


Zebranie z rodzicami w SP Leśniowice

W dniu 24 września 2014 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło  się zebranie z rodzicami w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Iwona Kesler – Skarbnik Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego.


Podsumowanie warsztatów malarskich

W dniu 23 września 2014 r. w Domu spotkań ”Na pograniczu kultur” odbyły się ostatnie warsztaty malarskie realizowane w ramach projektu pn.: „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Ciąg dalszy zebrań wiejskich w gminie Leśniowice

W dniach 22 - 26 września 2014 r. odbyły się zebrania wiejskie w Janówce, Leśniowicach, Kasiłanie, Alojzowie, Rakołupach, Teresinie, Kumowie Majorackim, Sarniaku, Poniatówce oraz Kumowie Plebańskim.


XV Kongres Gmin Wiejskich połączony z Pierwszym Forum Skarbników Gmin

W dniach 16 - 17 września 2014 r. w Ossie w gminie Biała Rawska odbył się  XV Kongres Gmin Wiejskich pod  hasłem „Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski" połączony z Pierwszym Forum Skarbników Gmin wiejskich i miejsko - wiejskich.


Zebrania wiejskie w Horodysku, Pliskowie oraz Majdanie Leśniowskim

W dniach 15 - 21 września 2014 r. odbyły się zebrania wiejskie w Horodysku, Pliskowie oraz Majdanie Leśniowskim.


"Spotkanie czwartkowe" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur"

W dniu 18 września 2014 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się „Spotkanie czwartkowe” w ramach projektu  „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Eliminacje gminne do V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniu 16 września 2014 r. na Boisku Sportowym „Orlik 2012” w Leśniowicach odbyły się eliminacje gminne do V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.


Dożynki Powiatowe 2014

W dniu 14 września 2014 r. w Zółtańcach odbyły się Dożynki Powiatowe 2014.


Eliminacje gminne do V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniu 12 września 2014 r. na Boisku Sportowym „Orlik 2012” w Leśniowicach odbyły się eliminacje gminne do V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.


Debata „Między Sejmem i Sejmikiem” z udziałem
Wójta Gminy Leśniowice


W dniu 8 września 2014 r. na TVP Lublin w Magazynie Publicystycznym „Między Sejmem i Sejmikiem” odbyła sie debata poświęcona oświacie, w której uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz posłowie Mariusz Grad i Lech Sprawka, a także Prezes Lubelskiego Okręgu ZNP Celina Stasiak.


10 Jubileuszowy Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim

W dniu 7 września 2014 r. w Mińsku Mazowieckim odbył się 10 jubileuszowy Festiwal Chleba, w którym tradycyjnie uczestniczyły Panie z Zespołu Śpiewaczego „Sielanki”. 


Naradowe czytanie Trylogii

W dniu 6 września 2014 r.  przed Urzędem Gminy Leśniowice odbyło się Narodowe czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, w której uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Radny Gminy Leśniowice, nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenu gminy, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 5 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice.


XXIX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 4 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Zebranie sołeckie w Sielcu

W dniu 3 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Sielcu odbyło się zebranie sołeckie z mieszkańcami.


Odbiór dróg gminnych w Sielcu i Sarniaku

W dniu 3 września 2014 r. w Sielcu i Sarniaku dokonano odbioru dróg gminnych, które realizowane były w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę łączników dróg gminnych w miejscowości Sielec i Teresin – Sarniak".


Spotkanie projektowe

W dniu 1 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie lidera projektu - gminą Leśniowice z partnerem LGD „Ziemi Chełmskiej” realizujących projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 1 września 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu  prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo- Samorządowe odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015. 


Podsumowanie projektu PUK SUW – wernisaż

W dniu 30 sierpnia 2014 r. na posesji rodziny Puk w Kumowie Plebańskim odbyło się podsumowanie projektu PUK SUW, którego organizatorem była Pani Kamila Wolszczak.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, na których radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.


Jubileusz Lasów Państwowych

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Sawinie odbyły się obchody 70- lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz 90- lecia Lasów Państwowych.


Podpisanie umowy na przewóz uczniów do szkół

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.


Narada z dyrektorami szkół

W dniu 26 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.


Trwa realizacja projektu PUK SUW

W dniu 25 sierpnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu PUK SUW realizowaną  przez Panią Kamile Wolszczak.


Budowa drugiego wiatraka w gminie Leśniowice

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w miejscowości Sielec rozpoczęły się prace nad budową drugiej turbiny wiatrowej.


Konferencja w Arłamowie

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w hotelu ARŁAMÓW w Bieszczadach odbyła się roczna konferencja pt. “COOPERATION IS ON THE CLIMB” zorganizowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.


Spotkanie w sprawie organizacji projektu PUK SUW

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu PUK SUW realizowanego przez Panią Kamilę Wolszczak w Kumowie Plebańskim.


Gminne Święto Plonów

W dniu 17 sierpnia 2014 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyła się impreza pn. „Kultywowanie tradycji i zwyczajów na terenie Gminy Leśniowice - Obrzędy i zwyczaje podczas uroczystości Święta Plonów”.


Badania mammograficzne

W dniu 11 sierpnia 2014 r. na placu przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


 


Do Góry

                              © 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.