Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Aktualny stan pogody 
 

Walczymy o siłownie!

Gmina Leśniowice bierze udział w konkursie „Nestlé poRusza Polskę!”, w którym do wygrania jest siłownia na powietrzu, dlatego prosimy o Państwa głosy. Głosujemy na stronie internetowej:


Głosowanie odbywa się drogą internetową i potrwa do 6 lipca 2016 r. Każdy z Państwa może oddać jeden głos dziennie, przez cały czas trwania konkursu.

Zawalczmy wspólnie o naszą pierwszą siłownię na powietrzu!


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję o udostępnionym przez
Konsula Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej Kalendarzu Zagranicznych, Międzynarodowych i Narodowych targach organizowanych w 2016 r. na Białorusi.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice informuję, że w roku bieżącym na terenie woj. lubelskiego zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.


O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Leśniowice na platformie ePUAP.


I N F O R M A C J A

Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapra- szają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu kwietniu 2016 r.

 • Rzeźniczuk Marcel syn Sylwi i Patryka, ur. 13.04.2016 r., zam. Leśniowice
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w kwietniu 2016 r.

 • Śp. Mańkowska Zofia z Rakołup, zm. 5.04.2016 r., lat 82
 • Śp. Herbut Helena z Pliskowa, zm. 11.04.2016 r., lat 86
 • Śp. Opas Helena z Sielca, zm. 13.04.2016 r., lat 91
 • Śp. Cichorski Julian z Pliskowa, zm. 17.04.2016 r., lat 79
 • Śp. Caban Marianna z Leśniowic, zm. 18.04.2016 r., lat 90
 • Śp. Zalewa Ksawery z Pliskowa-Kolonii, zm. 20.04.2016 r., lat 89
Niech spoczywają w pokoju
X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowicach

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowicach.


Kierownictwo

W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gminne Eliminacje Konkursu „Jestem bezpieczny”
oraz Turnieju „BRD”

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” oraz Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.


Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.


II Otwarte Mistrzostwa MKS Agros Chełm
w szachach szybkich do lat 14

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Chełmie odbyły się II Otwarte Mistrzostwa MKS Agros Chełm w szachach szybkich do lat 14.


Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice.


Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek
i Młodzików w Chełmie

W dniu 23 kwietnia 2016 r. zawodnicy sekcji zapaśniczej z terenu gminy Leśniowice udział wzięli w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodziczek i Młodzików w Chełmie.


„Bibuła i krepina” – kwiaty i bukiety ozdobne
w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur"

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się zgodnie z harmonogramem warsztaty grupy „Kreatywni i aktywni”- pod hasłem „Bibuła i krepina” – kwiaty i bukiety ozdobne.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Badania mammograficzne

W dniu 20 kwietnia 2016 r. na placu przy Urzędzie Gminy Leśniowice poraz kolejny wykonywane były badania mammograficzne.


Test gimnazjalny

W dniach 18-20 kwietnia 2016 r. 16 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało test gimnazjalny.


Kolejne warsztaty organizowane przez nieformalną grupę „Kreatywni i aktywni”

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się kolejne warsztaty organizowane przez nieformalną grupę „Kreatywni i aktywni”.


Spotkanie w sprawie organizacji Powiatowego Święta Ludowego połączonego z XVIII Powiatowym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Powiatowego Święta Ludowego połączonego z XVIII Powiatowym Przeglądem Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Leśniowicach

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach.


Sprawdzian dla szóstoklasistów

W dniu 5 kwietnia 2016 r. 29 uczniów klas szóstych z terenu gminy Leśniowice pisało sprawdzian szóstoklasisty.


Wojewódzki Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”

W dniu 2 kwietnia 2016 r. w Milejowie odbył się Wojewódzki Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”.


X Jubileuszowa Droga Krzyżowa przypadająca w XI rocznicę śmierci Jana Pawła II

W dniu 2 kwietnia 2016 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta X Jubileuszowa Droga Krzyżowa przypadająca w XI rocznicę śmierci Jana Pawła II.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2016 r.

 • Jarosiewicz Franciszek – syn Pauliny i Dariusza, ur. 6.03.2016 r., zam. Plisków
 • Marciniak Hanna - syn Angeliki i Rafała, ur. 17.03.2016 r., zam. Rakołupy Duże
 • Kalinowski Mateusz - syn Ewy i Tomasza, ur. 28.03.2016 r., zam. Rakołupy Duże
 • Nowak Magdalena - córka Anny i Henryka, ur. 30.03.2016 r., zam. Rakołupy Duże
 • Zając Lena - córka Ilony i Norberta, ur. 31.03.2016 r., zam. Poniatówka
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w marcu 2016 r.

 • Śp. Wojtiuk Adela z Kumowa Majorackiego, zm. 6.03.2016 r., lat 91
 • Śp. Pióro Tadeusz z Wierzbicy, zm. 13.03.2016 r., lat 65
Niech spoczywają w pokoju

 


Do Góry

                              © 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.