Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   
Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 


 

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI
O POMOC DLA POGORZELCÓW

W imieniu poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkańców Horodyska Wójt Gminy Leśniowice zwraca się z gorącym apelem o finansową pomoc na rzecz pogorzelców. W dniu 5 kwietnia br. uległa spaleniu wiata magazynowa ze środkami ochrony roślin, materiałem siewnym oraz częścią sprzętu rolniczego.


Z A P R O S Z E N I E

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Chełmie oraz Wójt Gminy Leśniowice serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice.Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice, Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Leśniowicach, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach serdecznie zapraszają na Gminny Dzień Strażaka połączony z 224 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji  3 Maja, który odbędzie się w dniu 1 maja 2015 r. o godz. 14:00 na Stadionie Sportowym w Leśniowicach.O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagos- podarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.
I N F O R M A C J A

Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapra- szają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.U W A G A     N A    O S Z U S T W A

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.


1% podatku na rzecz Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach

Wzorem lat ubiegłych ruszyła kampania „1% dla organizacji pożytku publicznego", dlatego też ponownie zwracamy się z gorącą prośbą o włączenie się w propagowanie tej idei wśród znajomych i przyjaciół oraz przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2014 na rzecz Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach.


Promocja Gminy Lesniowice na Targach Turystyki i Wypoczynku

W dniu 17 kwietnia 2015 r. rozpoczęła się XX jubileuszowa edycja Targów Turystyki i Wypoczynku, w której udział bierze Gmina Leśniowice.


Wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Sielec

W dniu 12 kwietnia 2015 r. odbyły się ostatnie wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Sielec.
 


Przeglądu technicznego dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Komisja Gospodarcza Rady Gminy Leśniowice dokonała na terenie gminy przeglądu technicznego dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym.
 


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach, na którym podsumowano kampanię walnych zebrań sprawozdawczych ze wszystkich jednostek działających na terenie gminy.
 


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2015 r.

  • Stasiuk Dawid – syn Marty i Arkadiusza, ur. 24.03.2015 r., zam. Dębina
  • Porzuc Oskar - syn Moniki i Tomasza, ur. 27.03.2015 r., zam. Sielec
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w marcu 2015 r.

  • Śp. Grudzień Stanisław z Kasiłanu, zm. 13.03.2015 r., lat 64
  • Śp. Kulawiak Władysław z Rakołup, zm. 14 marca 2015 r., lat 88
  • Śp. Bednarczuk Halina z Pliskowa, zm. 20 marca 2015 r., lat 71
Niech spoczywają w pokoju
Ciąg dalszy wyborów sołtysów i rad sołeckich

W dniach 26 - 28 marca 2015 r. odbyły się kolejne wybory sołtysów i rad sołeckich w Alojzowie, Wygnańcach, Poniatówce, Teresinie, Wierzbicy, Horodysku, Rakołupach, Sarniaku, Leśniowicach, Rakołupach Dużych oraz Majdanie Leśniowskim.
 


 Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet

W dniu 27 marca 2015 r. w Wierzbicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet. 


Uroczysta Droga Krzyżowa

W dniu 27 marca 2015 r. przed Urzędem Gminy Leśniowice odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa.


Ciąg dalszy prac przy zbiorniku wodnym "Maczuły"

W dniu 25 marca 2015 r. nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark” trwają prace inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie

W dniach 21-23 marca 2015 r. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w Kumowie Majorackim, Kasiłanie, Nowym Folwarku, Kumowie Plebańskim, Janówce, Leśniowicach Kolonii oraz Pliskowie. 


IX Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE WYGRYWA"

W dniu 22 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się IX Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE WYGRYWA".


Turniej Brydża Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Leśniowice


W dniu 20 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył sie Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice.


Podsumowanie zajęć kulinarnych czterech cykli

W dniu 19 marca 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło podsumowanie zajęć kulinarnych czterech cykli. 


Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W dniu 17 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 17 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Podpisanie umowy na realizację inwestycji
w Domu spotkań „Na pograniczu kultur”


W dniu 16 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spotkań „Na pograniczu kultur.”


XII Indywidualne Mistrzostwa
Powiatu Chełmskiego w Szachach


W dniu 14 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbyły się XII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 13- 14 marca 2015 r.  zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.


Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”


W dniu 13 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Podpisanie umowy na odbiór odpadów

W dniu 13 marca 2015 r. została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Narada zespołu projektowego

W dniu 11 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie, zespołu projektowego gminy Leśniowice i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.


Spotkanie w sprawie organizacji uroczystej
Drogi Krzyżowej


W dniu 11 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystej Drogi Krzyżowej.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 9 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Gminne Święto Kobiet


W dniu 8 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


 


Do Góry

                              © 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.