Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

Czyste powietrze

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Aktualny stan pogody 
 

APEL
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
do hodowców drobiu


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.


I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że Uchwałą Nr XV/97/2016 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2016 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.


Ferie dla dzieci
w Domu Spotkań Na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim
Ferie dla dzieci
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach
I N F O R M A C J A

    System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
        Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem.


UWAGA ROLNICY!

Jeżeli chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą możesz otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii na jej rozpoczęcie.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023.ANKIETA

O G Ł O S Z E N I E

W związku ze zbliżającym się w okresie jesienno-zimowym sezonem grzewczym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie przesyła komunikat oraz informację dotyczącą obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.


List Prezesa KRUS

     Uprzejmie informuję, żę każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Noworoczny Koncert w wykonaniu artystów Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

W dniu 7 stycznia 2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Noworoczny Koncert w wykonaniu artystów Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.


Święty Wieczór
w Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach

W dniu 6 stycznia 2017 r. w Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach, po raz dziewiąty odbył się Święty Wieczór.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 4 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu grudniu 2016 r.

  • Steciuk Dominika córka Justyny i Grzegorza, ur. 30.12.2016 r., zam. Dębina
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w grudniu 2016 r.

  • Śp. Altyńska Janina z Kumowa Majorackiego, zm. 4.12.2016 r., lat 86
  • Śp. Kręt Janina z Nowego Folwarku, zm. 8.12.2016 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
XVI sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XVI sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie Wigilijne

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Wigilijne.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 21 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


 


Do Góry

                              © 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.