Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Historia gminy Leśniowice

Zabytki

  

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy

Piękna nasza gmina z lotu ptaka


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gospodarka wodno-ściekowa
 

Koło Wędkarskie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

 

Jednostki podległe

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice
 
 

OGŁOSZENIE

 Urząd Gminy Leśniowice  informuje, że w wyniku przetargu dotyczącego instalacji solarnych i fotowoltaicznych wartość inwestycji wzrosła od 10% do 20%, tj. od 1 100 zł do 2 800 zł. Ze względu na to, że dofinansowanie jest stałe i wynosi ok. 2  000 000 zł, powstałą różnicę przetargową oraz zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej również podatek VAT musi ponieść mieszkaniec.
            Jednocześnie Wójt Gminy podtrzymuje deklarację, że gmina sfinansuje 50% VAT. Decyzję w sprawie dalszego udziału w projekcie  należy podjąć do 18.05.2018 r. (piątek), a aneksy do zawartych umów należy podpisać do dnia 25.05.2018 r.
      W związku z powyższym przedkładam uaktualnione tabele dotyczące kosztów instalacji solarnych i fotowoltaicznych.Gmina skażona ASF!

Z dniem 26 kwietnia 2018 r. obszar gminy Leśniowice uznany został za skażony afrykańskim pomorem świń (ASF). Szczegółowe zakazy i nakazy określa rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.


Szanowni przedsiębiorcy!

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny.

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.


REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH
I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 9 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 7 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gminny Dzień Strażaka połączony z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 1 maja 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Strażaka, połączony z zawodami sportowo – pożarniczymi jak również z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu kwietniu 2018 r.

 • Kusz Kacper, syn Piotra i Aleksandry, ur. 05.04.2018 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu kwietniu 2018 r.

 • Śp. Kapica Aniela z Alojzowa, zm. 12.04.2018 r., lat 87
 • Śp. Wilkos Janina z Leśniowic, zm. 21.04.2018 r., lat 89
Niech spoczywają w pokoju
Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.


Podpisanie umowy na modernizacje drogi w Rakołupach Małych

W dniu 30 kwietnia 2018 r.Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Rakołupy Małe - etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości".


Spotkanie dotyczące choroby wirusowej „afrykańskiego pomoru świń” (ASF)

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w związku w wystąpieniem na terenie gminy Leśniowice choroby zakaźnej „afrykańskiego pomoru świń” (ASF).


Egzamin gimnazjalny 2018: to już przedostatni raz!

W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. 41 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało test gimnazjalny


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Badania mammograficzne

W dniu 20 kwietnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach.


Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Chełmie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.


Pracownicy ARiMR pomogli wypełnić wnioski na dopłaty obszarowe

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie pomagali rolnikom z terenu naszej gminy przy wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe.


Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


99 urodziny mieszkanki naszej gminy!

Dzień 17 kwietnia 2018 r. był szczególnym dniem dla Pani Stanisławy Dziurzyńskiej z Majdanu Leśniowskiego.


Groźny pożar, duże straty

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w miejscowości Politówka w godzinach porannych miał miejsce pożar, który pomimo podjęcia natychmiastowej akcji ratowniczej straży pożarnej objął dwa gospodarstwa.


Posiedzenie wyjazdowe komisji gospodarczej

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w gminie Leśniowice miało miejsce posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.


Listy dla Ziemi – apel najmłodszych o bycie po stronie natury

W dniu 11 kwietnia 2018 r. startuje największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczy ponad 150 tysięcy osób, w tym uczniowe ze szkół z terenu naszej gminy.


Spotkanie organizacyjne dotyczące Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie poświęcone organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 6 - 8 kwietnia 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2018 r.

 • Dudczak Zofia, córka Katarzyny i Grzegorza, ur. 3.03.2018 r., zam. Rakołupy Duże
 • Jakubowski Erwin, syn Marty i Roberta, ur. 10.03.2018 r., zam. Politówka
 • Mielniczuk Marcel, syn Iwony i Daniela, ur. 19.03.2018 r., zam. Rakołupy
 • Sitarz Nikodem, syn Agaty i Grzegorza, ur. 19.03.2018 r., zam. Poniatówka 
 • Krzysztoń Martyna, córka Jolanty i Emila, ur. 28.03.2018 r., zam. Majdan Leśniowski
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu marcu 2018 r.

 • Śp. Szpak Maria z Poniatówki, zm. 2.03.2018 r., lat 94
 • Śp. Kowalska Mieczysława z Pliskowa, zm. 6.03.2018 r., lat 87
 • Śp. Opas Edward z Kumowa Plebańskiego, zm. 9.03.2018 r., lat 71
 • Śp. Kutryj Stanisław z Alojzowa, zm. 10.03.2018 r., lat 92
 • Śp. Kraczkowska Marianna z Kasiłanu, zm. 19.03.2018 r., lat 99
 • Śp. Roszkowska Władysława z Nowego Folwarku, zm. 26.03.2018 r., lat 93
 • Śp. Adamczuk Zdzisława z Horodyska, zm. 30.03.2018 r., lat 80
 • Śp. Kudoń Maria z Sielca, zm. 31.03.2018 r., lat 65
Niech spoczywają w pokoju
Narada kierownictwa urzędu

W dniu 27 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XII Droga Krzyżowa ze św.  Janem Pawłem II

W dniu 25 marca 2018 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta XII Droga Krzyżowa ze św.  Janem Pawłem II.


Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia

W dniu 25 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się po raz kolejny Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia.


XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach

W dniu 24 marca 2018 r. w Białopolu odbyły się XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Podpisanie umów na modernizację dwóch odcinków dróg

W dniu 23 marca 2018 r. w zostały podpisane dwie umowy na modernizacją dwóch odcinków dróg o długości 691 metrów oraz  300 metrów w miejscowości Sielec.


XXIII obrady sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Przetarg na OZE ogłoszony

W dniu 20 marca 2018 r. po zakończeniu prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice w ramach projektu „Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 20 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Powiatowe Święto Kobiet

W dniu 16 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Święto Kobiet. 


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Lesniowice

W dniu 15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 15 marca 2018 r.Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Kierownictwo

W dniu 12 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Szkolenie z zasad i wymogów wybranych pakietów działania rolno- środowiskowo- klimatycznego

W dniu 12 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie.


XII Otwarty Turniej o Puchar
Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ"

W dniu 11 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się XII Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ".


Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach

W dniu 10 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach.


Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


Finał Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 2 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Finał Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Podsumowanie współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach z Bankiem Żywności w Lublinie

W ciągu 2017 r. ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, przekazano 16 453 kg artykułów żywnościowych 290 najbardziej potrzebującym osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy.


Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

W dniu 1 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu lutym 2018 r.

 • Blacha Nina, córka Natali i Patryka, ur. 16.02.2018 r., zam. Kumów Plebański
 • Koziej Estera, córka Moniki i Jarosława, ur. 26.02.2018 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu lutym 2018 r.

 • Śp. Sidoruk Mariusz z Leśniowic, zm. 3.02.2018 r., lat 57
 • Śp. Kaluźniak Krzysztof z Pliskowa, zm. 4.02.2018 r., lat 56
 • Śp. Koguciuk Wiktor z Pliskowa, zm. 10.02.2018 r., lat 88
 • Śp. Dyć Józef z Sielca, zm. 21.02.2018 r., lat 77
 • Śp. Kusz Janina z Wierzbicy, zm. 22.02.2018 r., lat 70
Niech spoczywają w pokoju
Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 23 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Kolejny krok w realizacji projektu
„Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 23 lutego 2018 r. wykonaliśmy kolejny krok w realizacji projektu „Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii” wyłaniając w przetargu i podpisując umowę na aktualizację dokumentacji i nadzór inwestorski.


Koncert charytatywny
w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie

W dniu 18 lutego 2018 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie odbył się Koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie wielodzietnej rodziny Państwa Cichockich.


Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 16 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się III runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzedu

W dniu 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gala podsumowująca Plebiscyt
„Super Sołtys 2017 Powiatu Chełmskiego”

W dniu 9 lutego 2018 r. w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt „Super Sołtys 2017 Powiatu Chełmskiego” zorganizowany przez Redakcję Super Tygodnia Chełmskiego oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.


Ferie dla dzieci z terenu naszej gminy

W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach zorganizowano ferie dla dzieci z terenu gminy Leśniowice.


„Choinka Noworoczna” u seniorów

W dniu 4 lutego 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Leśniowskim odbyła się „Choinka Noworoczna” zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach.


I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu styczniu 2018 r.

 • Bielak Błażej, syn Izabeli i Patryka, ur. 6.01.2018 r., zam. Rakołupy Duże
 • Panasiuk Maria, córka Anety i Rafała, ur. 15.01.2018 r., zam. Kasiłan
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w styczniu 2018 r.

 • Śp. Biernacki Piotr z Kumowa Majorackiego, zm. 3.01.2018 r., lat 56
 • Śp. Kowalczuk Józefa z Alojzowa, zm. 3.01.2018 r., lat 91
 • Śp. Sawa Aleksandra z Sarniaka, zm. 19.01.2018 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące instalacji OZE

W dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy zostali wyłonieni z listy rezerwowej do podpisania umowy na montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.


XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Rejowcu odbył się XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Wieczór poezji Diany Cichockiej

W dniu 21 stycznia 2018 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim odbył się wieczór poezji Diany Cichockiej, promujący tomik wierszy „Pod moim niebem”.


Spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.


III Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka

W dniu 13 stycznia 2018 r. w Wojsławicach odbył się III Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka.


Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
z działalności spółdzielni mleczarskiej Grupy Członkowskiej Gmin Leśniowice oraz Wojsławice

W dniu 12 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze z działalności spółdzielni mleczarskiej Grupy Członkowskiej Gmin Leśniowice oraz Wojsławice.


Wspieramy WOŚP!

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach zorganizowano koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Pieski znalazły swój dom

Urząd Gminy Leśniowice informuje, że 2 psy odłowione w dniu 3 stycznia 2018 r. w  miejscowości Dębina gm. Leśniowice zostały przekazane do adopcji nowym właścicielom.


Spotkanie z mieszkańcami Kumowa Majorackiego

W dniu 11 stycznia 2018 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się  spotkanie z mieszkańcami Kumowa Majorackiego.


Święty Wieczór w Dworku „Pan Tadeusz”
w Żółtańcach

W dniu 7 stycznia 2018 r. w  Dworku „Pan Tadeusz” w Żółtańcach, odbył się X jubileuszowy Święty Wieczór.


Powiatowe Spotkanie Opłatkowe

W dniu 5 stycznia 2018 r. w hali MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Starostę Chełmskiego.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


 


Do Góry

                              © 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.