Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   


Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 


 

Wykorzystaliśmy kolejną szansę bezpłatnej promocji naszej gminy!!!

Miło mi poinformować, że Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Maczuły" w Horodysku, Izba Ludowa „Marynka” w Szkole Podstawowej w Rakołupach oraz Ośrodek Dokumentacji Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim na nasz wniosek po audycie zostały uznane jako Miejsca Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green Velo. Wykorzystaliśmy kolejną szansę bezpłatnej promocji naszej gminy!!!


Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych na Szlaku rowerowym "Malowniczy Wschód", rowerem po gminach Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i Dorohusk. Malownicze krajobrazy, nieskażona przyroda, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe oraz nowoczesna infrastruktura turystyczna to gwarancja udanej przygody, blisko 200 kilometrów niezapomnianych wrażeń... Film promocyjny został zrealizowany w ramach projektu "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.


I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że od 18 września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach będzie wydawał artykuły żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy.


O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zaprasztamy do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Leśniowice na platformie ePUAP.


Uwaga rolnicy!

ARiMR informuje że rolnicy, którzy posiadają powyżej 15 ha gruntów ornych w gospodarstwie w ramach utrzymywania obszarów proekologicznych, w związku z suszą, mają możliwość dokonania zmiany we wniosku na międzyplon ozimy.


Z A P R O S Z E N I E
na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Leśniowice oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym m.in. stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, z terenu gminy Leśniowice do udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym prowadzonym w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 października (wtorek) w godz. 10:00-13:00 w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020 roku, uprzejmie prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej anonimowej ankiety, która pozwoli LGD na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 

Ankietę prosimy wypełnić i odesłać na adres mailowy urzędu:

lesniowice@zgwrp.org.plI N F O R M A C J A

Chełmskie Organizacje Pozarządowe zapra- szają do korzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.Konferencja Roczna Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

W dniu 8 października 2015 r. oLubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie  odbyła się Konferencja Roczna Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013.


XVI Kongres Gmin Wiejskich RP w Serocku

W dniach 6 i 7 października 2015 r. odbył się XVI Kongres Gmin Wiejskich RP w Serocku.


Konsultacje społeczne

W dniu 6 października 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowania Lokalnej   Strategii   Rozwoju  na  lata   2014 - 2020  dla   obszaru  gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.


VI Lubelska Gala Turystyki

W dniu 6 października 2015 r. w Lublinie odbyła się po raz VI Lubelska Gala Turystyki, w której udział wzięła Pani Monika Durko Sekretarz Gminy.


Konwent Wójtów

W dniu 5 października 2015 r. w Centrum Konferencyjno – Hotelowym „Regent” w Pawłowie odbył się Konwent Wójtów.


Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 1-3 października 2015 r. w Lublinie odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, w którym udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy.


Z wizytą u najmłodszych mieszkańców naszej gminy

W dniach 18 września – 1 października 2015 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z przedstawicielami władz samorządu gminy odwiedzili najmłodszych mieszkańców naszej gminy, urodzonych w 2015 roku.


Uroczyste otwarcie sklepu spożywczo- przemysłowego GROSZEK w Leśniowicach Państwa Elżbiety i Jarosława Tarajko

W dniu 1 października 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sklepu spożywczo- przemysłowego GROSZEK w Leśniowicach Państwa Elżbiety i Jarosława Tarajko.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu wrześniu 2015 r.

  • Rydelski Jakub – syn Katarzyny i Mirosława, ur. 17.09.2015 r., zam. Plisków
  • Dobrzańska Nikola - córka Sylwi i Pawła, ur. 21.09.2015 r., zam. Sarniak
  • Pomiankiewicz Lilia - córka Barbary i Janusza, ur. 28.09.2015 r., zam. Poniatówka
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
we wrześniu 2015 r.

  • Śp. Dargiel Adam z Sielca, zm. 8.09.2015 r., lat 64
  • Śp. Gierczak Halina z Majdanu Leśniowskiego, zm. 15.09.2015 r., lat 69
  • Śp. Durko Jan z Majdanu Leśniowskiego, zm. 18.09.2015 r., lat 81
  • Śp. Kołtun Jan z Rakołup Dużych, zm. 19.09.2015 r., lat 86
  • Śp. Bukowska Agnieszka z Kumowa Majorackiego, zm. 23.09.2015 r., lat 81
  • Śp. Bugalski Zygmunt z Kumowa Majorackiego, zm. 28.09.2015 r., lat 65
Niech spoczywają w pokoju
Narada kierownictwa urzędu.

W dniu 30 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Zebranie wiejskie w sołectwie Sielec

W dniu 29 września 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Sielec.


Konferencja pt. „Karta Dużej Rodziny 2.0”

W dniu 28 września 2015 r. we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury w Lublinie odbyła się Konferencja pt. „Karta Dużej Rodziny 2.0”, w której uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.


X Turniej  Młodych Talentów o puchar Prezydenta Miasta Lublin "Szach Królowi" do 14 lat

W dniu 27 września 2015 r. w Lublinie odbył się IX Turniej  Młodych Talentów o puchar Prezydenta Miasta Lublin "Szach Królowi" do 14 lat.


IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian

W dniu 26 września 2015 r. w Chełmie odbyła się IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian, w której uczestniczyły Panie z Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca.


Ciąg dalszy zebrań wiejskich w gminie Leśniowice

W dniach 22 - 25 września 2015 r. odbyły się zebrania wiejskie w  Wierzbicy, Nowym Folwarku, Majdanie Leśniowskim, Kol. Leśniowice, Kasiłanie, Rakołupach Dużych, Horodysku, Pliskowie, Poniatówce, Wygnańcach, Sarniaku, Teresinie, Alojzowie, Leśniowicach oraz Rakołupach.


Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości dostępności regionów chełmskiego i lubomelskiego poprzez budowę, modernizację dróg i infrastruktury na obszarze przygranicznym mającej na celu zrównoważony ich rozwój"

W dniu 25 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości dostępności regionów chełmskiego i lubomelskiego poprzez budowę, modernizację dróg i infrastruktury na obszarze przygranicznym mającej na celu zrównoważony ich rozwój".


Obrady VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 24 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Ćwierćfinały eliminacji wojewódzkich
do VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera

W dniu 23 września 2015 r. na Boisku Sportowym „Orlik 2012” w Leśniowicach odbyły się ćwierćfinały eliminacji wojewódzkich do VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera.


Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 22 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się  spotkanie  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Leśniowice.


Szacowanie strat w uprawach po tegorocznej suszy

W dniu 21 września 2015 r. komisja gminna powołana zarządzeniem Wojewody Lubelskiego  dokonała szacowania  szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice

W dniu 21 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.


Zebrania wiejskie w Janówce, Kumowie Majorackim oraz Kumowie Plebańskim

W dniach 17-18 września 2015 r. odbyły się zebrania wiejskie w Janówce, Kumowie Majorackim oraz Kumowie Plebańskim.


 


Do Góry

                              © 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.