Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish
Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   


Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 


 

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Leśniowice oraz Syntea energize value serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu.


Spotkanie wigilijne w Rakołupach

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się spotkanie opłatkowe.


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 16 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Lesniowice.


II obrady sesji VII  kadencji
Rady Gminy Lesniowice

W dniu 16 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesniowice odbyły się II obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Szkolenie obronne

W dniu 12 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie obronne zgodnie z „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Leśniowice na 2014 rok”.


Podsumowanie zajęć kulinarnych
i rękodzielniczych trzeciej grupy


W dniu 11 grudnia 2014 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło podsumowanie zajęć kulinarnych i rękodzielniczych trzeciej grupy.


Narada kierownictwa

W dniu 11 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.


Powiatowe Drużynowe
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach


W dniu 8 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach obyły się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach.


Powiatowe Drużynowe
Mistrzostwa Gimnazjów w Szachach


W dniu 5 grudnia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyły się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Gimnazjów w Szachach.


Obrady II sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice


W dniu 4 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice rozpoczęły się II obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu listopadzie 2014 r.

  • Kozaczuk Marcel – syn Eweliny i Grzegorza, ur. 6.11.2014 r., zam. Leśniowice
  • Jurczyk Daniel - syn Olgi i Łukasza, ur. 14.11.2014 r., zam. Rakołupy
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w listopadzie 2014 r.

  • Śp. Gamla Maria z Kumowa Majorackiego, zm. 10.11.2014 r., lat 64
  • Śp. Pieńkowski Sławomir z Leśniowic Kolonii, zm. 13.11.2014 r., lat 49
  • Śp. Błądkowski Edward z Rakołup Dużych, zm. 20.11.2014 r., lat 73
  • Popielnicki Antoni z Majdanu Leśniowskiego, zm. 24.11.2014 r., lat 72
  • Śp. Kotowoda Mieczysław z Nowego Folwarku, zm. 26.11.2014 r., lat 84
  • Śp. Niemiec Janina z Sielca, zm. 28.11.2014 r., lat 79
Niech spoczywają w pokoju
 
Podziękowanie od Prezydenta RP

W dniu 28 listopada 2014 r. Pan Wiesław Radzieciak Wójt Gminy Leśniowice otrzymał od Prezydenta RP gratulacje w związku z wyborem na wójta VIII kadencji.


I sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się I obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Dzień Chleba Żytniego
pod hasłem „Chleb zbożem pachnący”


W dniu 26 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się czwarta edycja Dnia Chleba Żytniego pod hasłem „Chleb zbożem pachnący”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice.


Wybory Samorządowe w gminie Leśniowice

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory do Rady Gminy Leśniowice oraz wybory Wójta Gminy Leśniowice przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu, Kumowie Plebańskim, nadzorowane przez Gminną Komisję Wyborczą w Leśniowicach.


Certyfikat dla Gminy Leśniowice

W dniu 14 listopada 2014 r. Pan Wiesław Radzięciak wziął udział w finale konkursu Promotorzy Przedsiębiorczości 2014, podczas którego Gmina Leśniowice otrzymała certyfikat.


XXX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Gminne Obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2014 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości.


IV Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

W dniu 9 listopada 2014 r. w Werbko- wicach odbył się IV Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych.


X Turniej Niepodległości
Ziemi Chełmskiej w Szachach


W dniu 8 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbył się X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach.


II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy

W dniu 5 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 5 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Pamiętamy o zmarłych

W dniach 3 - 4 listopada 2014 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z przedstawicielami władz samorządowych Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy, Panią Lucyną Sak Skarbnik Gminy Leśniowice, Panem Mirosławem Kusikiem Kierownikiem Referatu Rolnictwa oraz Panem Jackiem Stańkowskim Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby zmarłych mieszkańców naszej gminy


 


Do Góry

                              © 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.