Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Historia gminy Leśniowice

Zabytki

  

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gospodarka wodno-ściekowa
 

Koło Wędkarskie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

 

Jednostki podległe

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice
 
 

REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH
I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.


Z A P R O S Z E N I E 

W imieniu Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie serdecznie zapraszamy na wystawę dzieł Pana Stanisława Kosiarza z Kumowa Majorackiego naszego lokalnego malarza i rzeźbiarza.
       Uprzejmie informuję, że w naszym urzędzie pojawiła się możliwość dokonywania bezgotówkowych opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych typu Visa, Mastercard i Meastro lub telefonu komórkowego. Korzystanie z transakcji bezgotówkowych jest możliwe w ramach Programu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Informacja dotycząca cechowania drewna
na terenie Gminy Leśniowice

Cechowanie drewna pozyskanego z lasów prywatnych na terenie Gminy Leśniowice, jego legalizacja oraz ustalanie zadań dla właścicieli lasów np. wyznaczanie drzew do wycięcia następować będzie w każdą środę od godziny 9.00 w terminie od 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.  


Nabór do służby przygotowawczej na 2018 rok

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do wojskowej komendy uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.


Spotkanie opłatkowe u Super Babek

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbył sie Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez KGW Super Babki.


Wizytacja podczas budowy drogi powiatowej Janówka - Rakołupy

W dniu 13 grudnia 2017 r. w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gminą Leśniowice realizowany jest kolejny odcinek drogi relacji Janówka – Rakołupy o długości ponad 3 km.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach

W dniu 13 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.


Z wizytą u najmłodszych mieszkańców
naszej gminy

W dniu 8 grudnia 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2017 roku.


Spotkanie z mieszkańcami dotyczące
instalacji OZE w gospodarstwach indywidualnych

W dniu 6 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy podpisali umowy na montaż instalacji solarnych lub fotowoltaicznych.


Narada kierownictwa

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu listopadzie 2017 r.

 • Iwaniszczuk Bartosz, syn Pauliny i Michała, ur. 7.11.2017 r., zam. Sielec
 • Podgórski Krystian, syn Martyny i Łukasza, ur. 7.11.2017 r., zam. Sielec
 • Adamczuk Karolina, córka Eweliny i Marcina, ur. 20.11.2017 r., zam. Janówka
 • Adamczuk Cyprian, syn Eweliny i Marcina, ur. 20.11.2017 r., zam. Janówka
 • Jurczyk Amelia, córka Kateryny i Jacka, ur.21.11.2017 r., zam. Rakołupy
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w listopadzie 2017 r.

 • Śp. Krupa Jadwiga z Alojzowa, zm. 7.11.2017 r., lat 64
 • Śp. Barcicka Stanisława z Pliskowa-Kolonii, zm. 12.11.2017 r., lat 85
 • Śp. Janicka Maria z Kasiłanu, zm. 12.11.2017 r., lat 94
 • Śp. Łuczkiewicz Paweł z Rakołup, zm. 26.11.2017 r., lat 35
Niech spoczywają w pokoju
Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego
ds. Rewitalizacji

W dniu 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice spotkał się Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji.


Obrady XXI sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice .


Podpisanie umowy na instalacje i montaż kolektorów

W dniu 27 listopada 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym 273 systemów OZE - kolektory słoneczne i kolektorów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzania wody.


Działania towarzyszące z warsztatów edukacji ekonomicznej

W dniu 23 listopada 2017 r. w „Domu spotkań na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się działania towarzyszące z warsztatów edukacji ekonomicznej.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 23 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XIII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej

W dniu 18 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XIII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej.


"Pierzaki kumowskie" w wykonaniu naszego zespołu „Kumowianki”

W dniu 12 listopada 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miał miejsce pokaz ludowy związany z tradycją Pierzaka.


Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017

W dniach 11 - 12 listopada 2017 r. w Werbkowicach odbyła się kolejna edycja Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017.


Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach

W dniu 3 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.


Pamiętamy o zmarłych

W dniu 2 listopada 2017 r. Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy wraz z Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL oraz Panem Jackiem Stańkowskim z-cą Kierownika USC, jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu październiku 2017 r.

 • Błachnia Kamil, syn Iwony i Janusza, ur. 7.10.2017 r., zam. Kumów Plebański
 • Ilasz Hubert, syn Anny i Tomasza, ur. 9.10.2017 r., zam. Alojzów
 • Barcicki Krzysztof, syn Anny i Wiesława, ur. 13.10.2017 r., zam. Plisków-Kolonia
 • Głowacki Marcel, syn Aleksandry i Adriana, ur. 21.10.2017 r., zam. Poniatówka
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w październiku 2017 r.

 • Śp. Tyszkiewicz Andrzej z Kumowa Plebańskiego, zm. 19.10.2017 r., lat 71
Niech spoczywają w pokoju

 


Do Góry

                              © 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.