Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny
 

Koło Wędkarskie

 

Jednostki podległe


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Aktualny stan pogody 
 

O G Ł O S Z E N I E

Centrum Rozwiązań Biznesowych zaprasza na szkolenia w ramach projektów Akcja Aktywizacja oraz Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny.


Kolejne prace drogowe w naszej gminie

W dniu 21 października 2016 r. w miejscowości Sarniak trwają roboty drogowe na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 1+000 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. - etap II".


Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg

W dniu 14 października 2016 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację zadań  własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg.


Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.


Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa – modernizacja drogi
w miejscowości Poniatówka"

W dniu 13 października 2016 r. w miejscowości Poniatówka trwają prace wykończeniowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” na odcinku o długości. 1787 mb.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 13 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu.


Przegląd prac budowlanych na odcinku drogi
Majdan Leśniowski - Wojsławice

W dniu 13 października 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Piotrem Deniszczukiem Starostą Chełmskim dokonali przeglądu realizowanych prac przy przebudowie drogi powiatowej Majdan Leśniowski - Wojsławice.


Konferencja dotyczące Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
w Bukowlu na Ukrainie

W dniach 10 - 12 października 2016 r. w Bukowlu na Ukrainie odbyła się konferencja podsumowująca Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 oraz rozpoczynająca nowy okres programowania 2014-2020.


Jubileuszowy X Międzynarodowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży „Puchar Roztocza”

W dniu 8 października 2016 r. w Tomaszowie Lubelskim został rozegrany jubileuszowy X Międzynarodowym Turnieju Szachowym dla dzieci i młodzieży „Puchar Roztocza”.


Gminny Dzień Seniora

W dniu 7 października 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Leśniowskim odbyło się spotkanie z okazji „Gminnego Dnia Seniora”.


Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 7 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.


Obrady XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 6 października 2016 r. dsali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Odbiór końcowy drogi w Wygnańcach

W dniu 3 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnańce”.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu wrześniu 2016 r.

 • Michalska Laura córka Marioli i Jakuba ur. 11.09.2016 r., zam. Teresin
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
we wrześniu 2016 r.

 • Śp. Kiermacz Wiesława z Kumowa Plebańskiego, zm. 1.09.2016 r., lat 74
 • Śp. Treszel Maria z Sielca, zm. 2.09.2016 r., lat 85
 • Śp. Martyniuk Jan z Alojzowa, zm. 9.09.2016 r., lat 88
 • Śp. Bielak Krzysztof z Kasiłanu, zm. 27.09.2016 r., lat 61
 • Śp. Komajda Kazimiera z Pliskowa, zm. 27.06.2016 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Uroczyste pożegnanie Pani Ewy Zdżyłowskiej

W dniu 30 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Ewy Zdżyłowskiej nauczyciela matematyki i informatyki, która odeszła na zasłużoną emeryturę.


"Święto pieczonego ziemniaka"
w Sarniaku

W dniu 25 września 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy uczestniczyli w XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.


XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów
w Katowicach

W dniach 22 - 23 września 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy uczestniczył w XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.


Ostatnie zebrania wiejskie w sołectwach: Alojzów i Leśniowice

W dniu 19 września 2016 r. odbyły się ostatnie zebrania wiejskie w sołectwach: Alojzów i Leśniowice.


23 edycja akcji Sprzątanie Świata

W dniu 16 września 2016 r. w Gminie Leśniowice odbyła się 23 edycja akcji Sprzątanie Świata.


Zebrania wiejskie w sołectwach

W dniu 12 - 16 września 2016 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Sarniak i Teresin.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 12 września 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XII Festiwal Chleba

W dniu 11 września 2016 r. w Mińsku Mazowieckim odbył się XII Festiwal Chleba.


Dożynki Powiatowe 2016

W dniu 11 września 2016 r. w Wierzbicy odbyły się Dożynki Powiatowe 2016.


Obrady XIII sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Narodowe czytanie „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza

W dniu 3 września 2016 r. przy budynku Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.


Odbiór końcowy drogi w Kumowie Majorackim

W dniu 2 września 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I”.


Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

W dniu 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie  odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu sierpniu 2016 r.

 • Rejman Łukasz syn Ewy i Zbigniewa, ur. 4.08.2016 r., zam. Sielec
 • Kłodnicka Lena córka Iwony i Marka, ur. 9.08.2016 r., zam. Dębina
 • Oklińska Julia córka Anny i Kamila, ur. 10.08.2016 r., zam. Janówka
 • Mróz Mateusz syn Małgorzaty i Arkadiusza, ur. 23.08.2016 r., zam. Janówka
 • Pokrzycki Marcin, ur. 23.08.2016 r., zam. Sielec
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w sierpniu 2016 r.

 • Śp. Mielniczuk Krystyna z Rakołup Dużych, zm. 9.08.2016 r., lat 76
 • Śp. Wasyluk Stanisław z Alojzowa, zm. 11.08.2016 r., lat 91
 • Śp. Czyż Henryk z Wierzbicy, zm. 16.08.2016 r., lat 81
 • Śp. Gontarz Bolesław, z Sielca, zm. 17.08.2016 r., lat 71
 • Śp. Tomczyk Andrzej, zm. 18.08.2016 r., lat 49
 • Śp. Śliwińska Zofia z Pliskowa, zm. 23.08.2016 r., lat 88
Niech spoczywają w pokoju

 


Do Góry

                              © 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.